วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องกระจกริมน้ำชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์