จะ "หาเรื่อง" กับประวัติศาสตร์อย่างไร? โดย ธงชัย วินิจจะกูล ศุกร์ที่ 5 ก.ค.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์