วันพุธ ที่ 7 และวันพฤหัส ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 ณ บริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยธีมงานของปีนี้คือ..."วันพีซ (One Piece)" เตรียมพบกับ...

? ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

? วิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งอาณาบริเวณศึกษาที่จะลงลึกในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ วิชาการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน ที่จะทำให้เรารู้ลึกถึงการเป็นนักประวัติศาสตร์ตัวจริงหัวข้อเฉพาะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์!!

? ล่าสมบัติทางความรู้ ด้วยเกมสนุก ๆ จากนักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ พร้อมของรางวัลสุดพิเศษ