คุณพระเชี่ยว: อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกอากาศ 3 มี.ค.2562